Koncert Toruńskiego Zespołu Wokalnego

W niedzielne popołudnie odbył się w kościele koncert zatytułowany „Hymn dla Jana Pawła II” w wykonaniu Scholi Cantorum Torunensis Toruńskiego Zespołu Wokalnego. Zespół tworzy 24 śpiewaków pod dyrekcją dk. Pawła Głowińskiego. Repertuar Zespołu koncentruje się głównie na muzyce sakralnej a cappella, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki współczesnej. Zespół zaprezentował 8 utworów, będących muzyczną interpretacją modlitw maryjnych św. Jana Pawła II. Teksty modlitw pochodziły bądź z dokumentów papieskich, bądź z wygłoszonych przez niego przemówień. Muzykę do wszystkich utworów skomponował p. prof. Sławomir Czarnecki, który przyjechał specjalnie, aby wziąć udział w koncercie. Każda z przedstawionych pieśni-modlitw była poprzedzona recytacją oryginalnego tekstu Jana Pawła II w wykonaniu aktora Teatru Horzycy p. Pawła Kowalskiego.

Zaprezentowane utwory były zapowiedzią płyty pt. „Sławomir Czarnecki. Musica Sacra per coro misto a cappella”, która ma się ukazać w pierwszej połowie przyszłego roku. Projekt ten zyskał poparcie postulatora procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II ks. prał. Sławomira Odera.

Na zakończenie koncertu członkowie zespołu ujawnili swój pierwotny zamiar: chcieli prosić uczestników koncertu o pomoc w sfinansowaniu projektu wydania płyty poprzez złożenie dobrowolnych datków. Ponieważ jednak dowiedzieli się o niezbędnym bardzo kosztownym leczeniu nieco ponad rocznej dziewczynki Jowity Kłosowskiej, postanowili zebrane datki przeznaczyć na ten cel w przekonaniu, że środki niezbędne na wydanie zdobędą w późniejszym czasie.

Toruński Zespół Wokalny zaprezentował bardzo wysoki poziom muzyczny. Ponadto dla wszystkich zgromadzonych był to czas niezwykłej uczty duchowej: zaprezentowane modlitwy maryjne św. Jana Pawła II w naturalny sposób prowadziły obecnych do modlitwy, tym bardziej, że znajdowali się oni przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jej bielańskim sanktuarium.