Kurs Eureka w naszej parafii

W dniach 23-25.11 przeprowadziliśmy w naszej parafii kurs ewangelizacyjny „Eureka”. Po raz kolejny młodzież angażująca się przy naszej parafii dała piękne świadectwo wiary i czynnego zaangażowania w głoszenie Ewangelii. W kursie uczestniczyła młodzież w większości z poza Torunia, m.in. grupa z Chełmży, Wielkiego Czystego i Wielkiej Łąki. W sumie 32 osoby. Ziarno słowa zostało zasiane w sercach młodych ludzi. Wierzymy, że Pan Bóg da wzrost, bo czas ten na pewno nie ulegnie zapomnieniu.