Misje święte rozpoczęte...

W sobotni wieczór 21 października rozpoczęły się misje święte w parafii. Wobec świątyni po brzegi wypełnionej przybyłymi parafianami, w uroczystej procesji z udziałem wszystkich redemptorystów, którzy mogli przybyć, do ołtarza zostali doprowadzeni dwaj misjonarze redemptoryści, którzy misjom przewodniczą: o. Ryszard Hajduk oraz o. Mariusz Mazurkiewicz. Po krótkim słowie powitania w znaku przekazania kapłańskich stuł proboszcz powierzył misjonarzom troskę o misje świętych. Następnie misjonarze ukazali dwa znaki misji świętych: Paschał, który został uroczyście zapalony, oraz Ewangeliarz, uroczyście wniesiony do świątyni i umieszczony na eksponowanym miejscu. Po śpiewie-wołaniu o dary Ducha Świętego odmówiono modlitwę w intencji misji świętych i rozpoczął się hymn Chwała na wysokości Bogu...

Bardzo prosty był obrzęd rozpoczęcia misji świętych, na które parafia długo oczekiwała. Przygotowania rozpoczęły się już w styczniu 2017 roku, kiedy wszystkie rodziny parafii otrzymały list proboszcza parafii zapowiadający misje święte. Potem miały miejsce dwa spotkania z misjonarzami (w lutym i w maju 2017), podczas których uformował się Parafialny Zespół Misyjny. Jeszcze w maju 2017 w uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczęła się intensywna modlitwa w intencji misji świętych. W czerwcu członkowie Parafialnego Zespołu Misyjnego zanieśli do wszystkich rodzin parafii kolejną ulotkę misyjną, informującą o celu misji oraz zawierającą kilka świadectw o przeżytych misjach świętych.

Przygotowania nabrały intensywności w ostatnich tygodniach przed misjami. W trzecią niedzielę września o. Mazurkiewicz wygłosił homilie podczas wszystkich Mszy św., w których kierował spojrzenie obecnych na przyszłe misje święte. Młodzież duszpasterstwa akademickiego przygotowała szereg krótkich filmików zapraszających do udziału w misjach, a były one dystrybuowane za pośrednictwem współczesnych komunikatorów. Członkowie Parafialnego Zespołu Misyjnego, otrzymawszy szczególne posłanie i błogosławieństwo w czwartek 5 października, po raz kolejny udali się do wszystkich domów parafii, do każdej rodziny niosąc jeszcze jedno zaproszenie ze szczegółowym programem misji świętych. W ostatnim tygodniu przed misjami młodzież akademicka chodziła pod przewodem duszpasterza akademickiego o. Macieja Ziębca ulicami parafii i miasteczka akademickiego, modląc się w intencji misji na różańcu. A o. Mariusz Mazurkiewicz wraz z o. Grzegorzem Gutem jeździli ulicami parafii specjalnie przygotowanym „ewangelizacyjnym maluchem”, czyli Fiatem 126p, przez wystawione na zewnątrz głośniki zapraszając wszystkich do udziału w misjach świętych.

Przez czas przygotowania do misji świętych został stworzony olbrzymi duchowy potencjał. Teraz, kiedy misje święte się rozpoczęły, trzeba abyśmy wszyscy sercem otwartym przyjmowali to, co Pan dziejów zamierzył tej parafii podarować... W niedzielę 22 października spotkamy się na niedzielnej Eucharystii, w poniedziałek 23 października spotkamy się na Eucharystii i wieczornej Drodze krzyżowej ulicami parafii...