Misterium w kościele

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Świadomi prawdy zawartej w tej maksymie zorganizowaliśmy w naszej parafii Misterium Męki Pańskiej. Odbyło się ono w ramach piątkowej Drogi Krzyżowej 8 kwietnia 2022 roku. Zgromadziło wielu uczestników.

Dzięki zaangażowaniu dzieci ze scholii „Promyki Maryi”, członków Liturgicznej Służby Ołtarza, chóru „Perpetuo Soccorso” oraz młodzieży i rodziców zaangażowanych w duszpasterstwo naszej parafii stworzyliśmy przejmujące przeżycie pasyjne. Mamy nadzieję, że wydarzenie to zaowocuje głębszym poznaniem i ukochaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

o. Paweł Orzeł CSsR