Msza św. dziękczynna za 25 lat działalności w parafii Koła SRK DT

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 pierwszą z intencji mszalnych było „ podziękowanie za 25 lat owocnej działalności w naszej Parafii Koła Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej”.

W podsumowaniu 25-letniej bogatej historii Koła należy podkreślić szereg jego zasług i dokonań, z których najważniejsze, to:

  • podjęcie redakcji (w 1993 r.) i regularne wydawanie (przez wiele lat) gazetki parafialnej Matka Odkupiciela,

  • założenie (w 1993 r.) i wspieranie działalności parafialnej świetlicy dla dzieci i młodzieży „Marcelinek” (b. potrzebnej i działającej z powodzeniem przez kilkanaście lat),

  • założenie (w 1994 r.) wypożyczalni kaset wideo oraz uruchomienie (w 1998 r.) i prowadzenie bezpłatnego kina parafialnego (cieszącego się dużym powodzeniem przez kilka sezonów),

  • aktywny udział członków Koła w życiu społeczno-politycznym Torunia i kraju, m.in. poprzez wybór Jerzego Matyjka (w 1991 r.) na posła do Sejmu RP pierwszej kadencji,

  • inicjatywa dla utworzenia w naszej parafii Klubu Seniora działającego od 2004 r. do tej pory i cieszącego się niezwykłym powodzeniem,

  • zainicjowanie (w 2012 r.) świętowania w naszej parafii jubileuszy małżeńskich i „wzbogacanie oprawy srebrnych i złotych jubileuszy”,

  • zorganizowanie w naszej parafii szeregu spotkań (z udziałem ciekawych prelegentów) o tematyce małżeńskiej, rodzinnej, społecznej,

  • udział Koła (i jego członków) w wielu akcjach protestacyjnych przeciw negatywnym wydarzeniom i zjawiskom społecznym,

  • różnorakie wyrazy poparcia Koła, jego członków i ich rodzin dla pozytywnych zjawisk i wydarzeń, a także dla kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

Niestety w ostatnich latach systematycznie zmniejszała się liczba członków parafialnego Koła SRK DT (z uwagi na wiek dotychczasowych i brak nowych członków) oraz malała jego aktywność. Zdecydowana większość członków Koła była i jest nadal zaangażowana w dodatkową działalność m.in. w Domowym Kościele, Radiu Maryja, radach parafialnych, przygotowaniu i prowadzeniu spotkań małżeńskich oraz wieczorów dla zakochanych. W opisanej powyżej sytuacji uznano, że parafialne Koło SRK DT wyczerpało możliwości dalszego i twórczego działania, wobec czego została podjęta decyzja o zaprzestaniu działalności i rozwiązaniu parafialnego Koła SRK DT.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w salce „Pustelnik” byłych już członków Koła (w tym z jego pierwszym prezesem – Jackiem Kęsym i ostatnim – Andrzejem Jeziorskim) oraz z o. Wojciechem Zagrodzkim – wieloletnim Asystentem parafialnego Koła SRK DT.