Niedziela Palmowa

Jak co roku tego dnia na każdej Mszy św. gromadziła się znacznie większa niż zwyczajnie liczba wiernych. Przybywało wiele osób również z innych parafii Torunia i okolic po to, by przystąpić do sakramentu pojednania. Tradycyjnie ze skrzyżowania ulic św. Józefa i Balonowej o 10.30 wyruszyła procesja z palmami w dłoniach. Zgromadziła ona nie tylko dzieci, ale również młodzież i dorosłych. Radosnym śpiewom, nawiązującym do okrzyków mieszkańców Jerozolimy sprzed dwóch tysięcy lat, przewodniczyła schola dziecięca „Promyki Maryi”. Natomiast ministranci wzięli na siebie odpowiedzialność za nagłośnienie. Po wejściu do kościoła rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył duszpasterz dzieci o. Marcin Surga.

W tym samym dniu miała miejsce jeszcze jedna uroczystość: publiczne wyznanie wiary przez członków najstarszych wspólnot drogi neokatechumenalnej. Miała ona miejsce podczas Mszy św. o godz. 12.30, a wyraziła się w uroczystym śpiewie „Credo”.

Po raz pierwszy w tym roku palmy na Niedzielę Palmową przygotowali członkowie duszpasterstwa młodzieży „Wyspa”. Pierwsza część palm znikła bardzo szybko podczas rekolekcji parafialnych. Drugą partię młodzież wykonała własnoręcznie i rozprowadzała te wyjątkowe żywe palmy od samego rana w Niedzielę Palmową. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy życzliwie przyjęli tę inicjatywę.

Galeria zdjęć