NOWA KSIĄŻKA na 50-lecie poświęcenia kościoła

Uroczysty akt poświęcenia kościoła potwierdza wobec ludzi, że to właśnie miejsce Bóg wybrał jako szczególną przestrzeń spotkania, przebaczenia, miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. Trudno się więc dziwić, że historia każdego poświęconego kościoła będzie osnuta mgłą tajemnicy, gdyż nade wszystko będzie historią niezliczonych spotkań Boga i człowieka, historią ludzkich serc, które w objawiającym się Bożym miłosierdziu odnajdywały przebaczenie, pokój, nadzieję i umocnienie w zmaganiu się z trudami codzienności. Do tej zasadniczej części historii kościoła św. Józefa w Toruniu badacze nie mają dostępu. Jednak dzieje każdego kościoła kryją w sobie zarazem opowieść o wspólnocie chrześcijańskiej, która najpierw go budowała, później gromadziła się w nim na modlitwę, słuchanie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, a następnie poprzez podejmowane różnego rodzaju inicjatyw w świątyni oraz świadectwo składane po wyjściu poza jej mury promieniowała na zewnątrz światłem wiary.

Dlatego z okazji 50-lecia poświęcenia kościoła św. Józefa w Toruniu (14.06.1964-14.06.2014) ukazała ta książka. Autorzy tekstów o tej dostępnej dla historyków części dziejów świątyni św. Józefa opowiadają.  Publikacja ta jest kolejną próbą spojrzenia z wdzięcznością na wszystkich, którzy w  jakikolwiek sposób losy tego miejsca kształtowali. Jest ona również hołdem wdzięczności składanym wszystkim, których życie Boża Opatrzność wpisała w dzieje tego miejsca. Myślimy w tym momencie nie tylko o tych, którym  w minionym półwieczu powierzono tu pewne funkcje, lecz o wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób byli lub nadal są z nim związani. Ma to również być przyczynek do całościowego opracowania losów kościoła św. Józefa w Toruniu i ludzi, którzy się w nim gromadzili.

Dziękujemy p. prof. dk. Waldemarowi Rozynkowskiemu, który bez chwili wahania podjął się redakcji tego dzieła. Książka jest dostępna w prowadzonej przez Fundację św. Gerarda księgarni w podziemiach kościoła (wejście „A”).

 

SPIS TREŚCI

Maciej Sadowski CSsR

Wojenne losy toruńskiej wspólnoty redemptorystów i klasztoru na Bielanach w latach 1939-1945

Sylwia Grochowina

Dzieje toruńskich redemptorystów podczas II wojny światowej w świetle relacji ojca Władysława Szołdrskiego

Witold Konopka

Z dziejów parafii św. Józefa od jej erygowania do konsekracji kościoła (1950-1964)

Mirosław Golon, Waldemar Rozynkowski

Wydarzenia z 6-7 października 1961 roku

Witold Konopka

Łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Witold Konopka

Uroczystości koronacyjne obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Wojciech Sławiński

Trzy rocznice – trzy wizyty

Wojciech Polak

Działania redemptorystów w Toruniu w celu wspierania oporu społecznego przeciwko systemowi komunistycznemu po wprowadzeniu stanu wojennego i w latach następnych (1981- 1989)