o. Fabio Pascoal w Toruniu

W weekend od 25-27.10 bez wątpienia bardzo dużo działo się w naszej parafii. Warsztaty muzyczne prowadzone przez członków zespołu TGD, warsztaty fundraisingowe oraz spotkanie z o. Fabio Pascoal, redemptorystą z Brazylii. O. Fabio od 18 lat jest odpowiedzialnym za duszpasterstwo młodzieży. Doświadczenie zdobyte w ciągu tych lat zaowocowało stworzeniem długofalowego formacyjnego programu dla młodzieży. Ideą jest posłannictwo młodych do swoich rówieśników – Młodzi Świeccy Misjonarze Redemptoryści. Spotkanie było bardzo inspirujące, ale i utwierdzające nasze duszpasterstwo młodzieży w słuszności drogi, jaką idziemy.