Ks. Michael White w parafii św. Józefa

Na zaproszenie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski przybył do Polski ks. Michael White, współautor książki „Odbudowana”, a zarazem proboszcz parafii Narodzenia NMP w Timonium w Maryland w Stanach Zjednoczonych. Towarzyszył mu jeden z jego najbliższych współpracowników w duszpasterstwie parafialnym p. Brian Crook. Jedno z trzech spotkań, do udziału w których zostali zaproszeni, odbyło się w Toruniu przy parafii św. Józefa w piątek 22 maja.

Sesja przedpołudniowa, która odbyła się w Kaplicy Szkolnej w godz. 10.30-13.00, adresowana była przede wszystkim do duszpasterzy oraz ich najbliższych współpracowników z północnych diecezji Polski. Niektórzy przemierzyli setki kilometrów, aby przybyć do Torunia (np. z Gdańska, Sulęcina, Płocka, Poznania czy Wrocławia). Goście za Stanów Zjednoczonych przedstawili drogę, którą przeszli w swojej parafii. Podkreślali znaczenie dostrzeżenia we wspólnocie każdej parafii ludzi, którzy nie chodzą do kościoła. Duszpasterstwo parafii nie może koncentrować swoich wysiłków wyłącznie na tych, którzy w kościele już są. Trzeba poszukiwać tych, których w świątyniach nie spotykamy. Ci, którzy w są w kościele, powinni przyprowadzać tych, których jeszcze w nim nie ma. Potrzeba więc, aby w parafii było coś, co nieobecnych może przyciągnąć. W tym kontekście zwrócili uwagę na trzy niezwykle istotne elementy duszpasterstwa w ich parafii: troskę o oprawę liturgii (zwłaszcza o oprawę muzyczną), troskę o niedzielną homilię, która winna pomagać ludziom żyć, oraz troskę o zaangażowanie w różnego rodzaju posługi w parafii, dzięki czemu świadectwo życia wierzących staje się bardziej czytelne. Ks. White i p. Crook przedstawili również szereg różnych pól zaangażowań świeckich w ich parafii, od osób witających gości na przykościelnym parkingu, aż po odpowiedzialnych za np. duszpasterstwo dzieci. Pod koniec sesji przedpołudniowej miała miejsce swobodna wymiana zdań, przy czym nie brakowało pytań z sali.

Popołudniowa sesja, jako że adresowana do wszystkich, odbyła się w kościele. Goście ze Stanów Zjednoczonych podjęli podobną problematykę i w podobny sposób ją przedstawili. Ostatnia część została poświęcona pytaniom i odpowiedziom, podobnie zresztą jak przed południem.

Z pewnością to, co zaproponowali zaproszeni goście, nie jest możliwe do skopiowania w każdym miejscu świata. Każda parafia musi wypracować swój własny sposób życia i działania. Ale chyba udało się im zainspirować uczestników spotkania do myślenia o przyciągnięciu tych, którzy do kościoła nie chodzą. Jezus szukał i również dzisiaj szuka tych, którzy do Niego nie przychodzą...