Odpust św. Józefa

Tym razem liczniej niż przed rokiem zgromadzili się parafianie na uroczystości patronalnej parafii w dzień św. Józefa. We Mszy św. koncelebrowanej wzięło udział 22 kapłanów, a przewodniczył jej Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Jarosław Ciechanowski. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na zdolność Józefa do wyciszenia i medytacji, dzięki czemu zachował wrażliwość na Boże natchnienia, a postawa ta jest bardzo potrzebna nam wszystkim w czasach, w których żyjemy. Ponadto przypomniał 9 cnót św. Józefa, które zarazem są przewodnikiem przez 9 dni nowenny przed uroczystości św. Józefa.

Tuż przed zakończeniem Mszy św. przewodnicząca Modlitewnej Grupy Świętego Józefa p. Irena Andrzejewska w imieniu parafii złożyła życzenia siostrom józefitkom, obchodzącym w tym dniu swoje święto patronalne, dziękując zarazem za ich posługę w tej parafii. Każda z czterech sióstr józefitek posługujących przy parafii otrzymała symboliczną różę.

A po zakończonej Mszy św. wielu udało się do Kaplicy Szkolnej na spotkanie w rodzinie parafialnej i odpustowy poczęstunek. Tym razem przy jednym stole zasiedli i kapłani, i siostry zakonne, i wierni. Oczywiście, stołów było wiele. W sumie w Kaplicy Szkolnej zgromadziło się ponad 190 osób.

Ufamy, że św. Józef w dalszym ciągu będzie nas swoim życiem inspirował...