Pielgrzymka Żywego Różańca

Członkowie Żywego Różańca i Róż Rodziców udali się na Jasną Górę w ramach X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca. Wydarzenie miało charakter dziękczynny za beatyfikację bł. Pauliny Jaricot. Wyjazd miał miejsce 04 czerwca 2022 r.

Plan wyjazdu obejmował modlitwę w czasie drogi, wspólną lekturę dotyczącą duchowości nowej błogosławionej. Naszym celem był udział we Mszy Świętej na błoniach jasnogórskich. Eucharystię odprawił abp Giovanni Pietro dal Toso w koncelebrze z bp. Janem Piotrowskim, bp. Janem Glapiakiem i bp. Szymonem Stułkowskim.

Specjalne przesłanie na to różańcowe spotkanie przekazał papież Franciszek, który życzył, by „modlitwa różańcowa oraz podejmowane dzieła apostolskie przyniosły w Kościele i rodzinach trwałe owoce”. Papieskie przesłanie na początku Mszy św. odczytał ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM. Cennym zaangażowaniem w organizację pielgrzymki wykazali się państwo Gajtkowscy. Ich trud został wynagrodzony gromkimi oklaskami. Wyjazd zakończył się wieczorem. W uczestnikach pozostała nadzieja na kolejne wspólne pielgrzymki.

o. Paweł Orzeł CSsR