Projekt odnowy kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu

Przedstawiamy jeden z kilku przygotowanych projektów, które różnią się między sobą niektórymi szczegółami. Zasadnicza koncepcja pozostaje wspólna dla wszystkich projektów. 

Punktem wyjścia dla przedstawianej koncepcji jest pozostawienie już istniejącego krzyża, który ma swoją wartość artystyczną i wpisał się w architekturę kościoła (chcemy szanować dokonania poprzednich pokoleń). Najświętszy Sakrament będzie wystawiany na skrzyżowaniu ramion krzyża – symboliki tej propozycji nie trzeba nikomu wyjaśniać. Przestrzeń miejsca wystawienia będzie wyzłocona podobnie jak tabernakulum, z wyjątkiem ściany w głębi, która powinna być wykonana w odpowiednim kolorze tak, aby stanowiła kontrast dla Jezusa wystawianego w monstrancji. Ponieważ chcemy, aby do adoracji służyła duża hostia, wykonamy nową bardzo prostą monstrancję odpowiednio dostosowaną do dużej hostii. Ze względów bezpieczeństwa wnęka wystawienia będzie zasłaniana bezpieczną szybą. Wzdłuż ramion krzyża w marmurowych pasach zostaną umieszczone relikwie świętych i błogosławionych. Idea tej propozycji wydaje się czytelna: wokół Jezusa wyrastają święci, a zarazem ci sami święci pokazują różne drogi prowadzące do świętości. Relikwie powinny być umieszczone w taki sposób, aby mogły być wykorzystane do oddania im czci przez ucałowanie. W tle znaku krzyża proponujemy umieszczenie dużej białej hostii. Proponujemy również zdjęcie czarnej kraty, a w jej miejsce wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia elektronicznego całej przestrzeni kaplicy (stąd konieczne będą barierki ostrzegające przed wchodzeniem do wewnątrz). Oczywiście, ważne będzie odpowiednie oświetlenie.

Wydaje się, że jest to spójna koncepcja, znakomicie wpisująca się w architekturę kościoła. Dziękujemy p. prof. Markowi Szaremu, który stworzył koncepcję przebudowy kaplicy.