Przyjęcie do grona ministrantów

W niedzielę 12 października do grona ministrantów zostali przyjęci: Mateusz Brudz, Wiktor Siemianowski i Tomasz Brzeziński. Wśród zgromadzonych w kościele byli obecni rodzice przyjmowanych do ministrantów.

Celebracja przyjęcia miała bardzo uroczysty charakter. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył proboszcz parafii o. Wojciech Zagrodzki, który po homilii zajął miejsce przy ołtarzu głównym. Odpowiedzialny za formację Liturgicznej Służby Ołtarza w parafii o. Stanisław Madejczyk najpierw wywołał kandydatów na ministrantów po imieniu i nazwisku. Przejmująco zabrzmiało „jestem” każdego z nich, które padało w odpowiedzi. W ten sposób wszyscy kandydaci wypowiedzieli swoją gotowość zaangażowania się w służbę liturgiczną. Następnie o. Stanisław zaświadczył, że ci trzej są odpowiednio przygotowani, by dopuścić ich do posługi podczas liturgii. Ojciec proboszcz wypowiedział modlitwę błogosławieństwa tych trzech kandydatów oraz pobłogosławił szaty liturgiczne, które chwilę później zostały im wręczone.

Chłopcy udali się do zakrystii, gdzie ubrali nowe szaty. Kiedy ponownie stanęli przed ołtarzem w pełnym ministranckim „umundurowaniu”, zgromadzeni powitali ich brawami. Cieszymy się, że rośnie liczba chłopców, którzy są gotowi podjąć służbę przy ołtarzu.

A wkrótce potem został ogłoszony nabór nowych kandydatów na ministrantów... Pierwsi z nich: Adama Piechowski i Łukasz Głowa, dowiedziawszy się o naborze wcześniej, już stali przy ołtarzu podczas uroczystości przyjęcia nowych ministrantów.