Przyjęcie do katechumenatu

Tego dnia Msza św. o godz. 9.30 rozpoczęła się w drzwiach świątyni, gdzie stanęli obok siebie Maciej Balczewski i Ewa Wojtowicz, którzy przybyli, aby wyrazić gotowość wejścia na drogę prowadzącą ich do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. W przypadku dorosłych droga ta nazywa się katechumenatem. Po krótkim pozdrowieniu podeszli w procesji do ołtarza, gdzie przedstawili się zgromadzonej wspólnocie i wyrazili prośbę o wiarę i życie wieczne – dwa wielkie dary, których udziela sakrament chrztu świętego. Kiedy złożyli deklarację, że pragną wytrwać przy Chrystusie, którego już rozpoznają w swoim życiu, zostali naznaczeni znakiem krzyża – tak, oni już należą do Chrystusa. Po homilii została im przekazana księga Ewangelii, aby dzięki niej coraz lepiej poznawali Pana Jezusa.

Nie był to pierwszy krok, który postawili w drodze do chrztu. Już od kilku tygodni biorą udział w katechezach, które prowadzi o. Jacek Dubel razem ze wspólnotą „Pieśń Nowa”. Katechezy te odbywają się regularnie raz w tygodniu i potrwają do ostatnich dni Wielkiego Postu. Jeśli Maciej i Ewa na tej drodze wytrwają, przyjmą sakrament chrztu podczas celebracji Wigilii Paschalnej 2015 roku...