Przyjęcie dzieci do scholi „Promyki Maryi”

Podczas Mszy św. o godz. 11.00 grupa 31 dziewcząt i jeden chłopiec po złożonym przyrzeczeniu zostali przyjęci do scholi dziecięcej „Promyki Maryi”. Dzieciom trudno było ukryć przejęcie całym obrzędem, w którym brały udział. Najpierw duszpasterz dzieci o. Marcin Surga odczytał imiona i nazwiska dzieci, które miały być przyjęte do scholi.  Następnie ojciec proboszcz upewniwszy się, że dzieci zostały dobrze przygotowane, o czym zaświadczył duszpasterz dzieci, pobłogosławił liturgiczne stroje scholi dziecięcej i wręczył je każdemu z podchodzących do ołtarza dzieci. Kiedy dzieci po raz pierwszy ubrane w pomarańczowe stroje pojawiły się ponownie w kościele, zostały powitane brawami, po czym podeszły do obecnych w kościele swoich rodziców, by podziękować im za prowadzenie do Jezusa. Na zakończenie przedstawiciele dzieci wręczyli ojcu proboszczowi kwiaty, dziękując za przyjęcie do scholi. Kwiaty te zostały jednak przekazane s. Nikodemie, która wiele pracy i serca włożyła w przygotowanie dzieci do posługiwania w scholi podczas liturgii Mszy św. Dziękujemy s. Nikodemie i wszystkim współpracującym w prowadzeniu scholi.

Nagranie z wydarzenia można zobaczyć tutaj.