Rekolekcje adwentowe w parafii

W dniach 14-17 grudnia 2014 roku odbyły się parafialne rekolekcje adwentowe. Każdego dnia miały miejsce cztery Msze św. z kazaniami rekolekcyjnymi: jedna przed południem (godz. 9.00) i trzy po południu oraz wieczorem (godz. 16.30, 18.00 i 20.00). Licznie gromadzili się nie tylko parafianie, wybierając stosowną dla siebie godzinę. Młodzież akademicka upodobała sobie szczególnie ostatnią Mszę św. o godz. 20.00, która – nota bene –  zwykle trwała najdłużej.

Na uwagę zasługuje fakt, że na spotkaniach rekolekcyjnych można było dostrzec również młodzież szkół średnich i młodzież gimnazjalną. To dobry sygnał: młodzi ludzie potrafią szukać swojego miejsca przy Jezusie we wspólnocie parafialnej.

Rekolekcjom przewodniczył redemptorysta o. Mariusz Chyrowski, który na co dzień pełni obowiązki magistra nowicjatu w Lubaszowej koło Tarnowa. W pierwszym dniu rekolekcji rozwinął myśl zaczerpniętą z Księgi Ozeasza (11,4): Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Podkreślił, że w drodze Boga do człowieka (a także w drodze człowieka do Boga) ogromne znaczenie ma pośrednictwo ludzkie. To znaczy, że oblicze Boga odsłania się w międzyludzkich relacjach. Od jakości naszych wzajemnych relacji w niemałym stopniu zależy to, czy ktoś drugi zdoła dostrzec objawiającego się przez nas Boga. Na przewodników kolejnych trzech dni rekolekcji prowadzący wybrał postacie trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka i rozwinął trzy istotne rysy współczesnej duchowości chrześcijanina, szczególnie wyraziście akcentowane w nauczaniu każdego z nich: miłosierdzie, wiara i radość. To był klucz do tych rekolekcji, ukryty zresztą w ich tytule: „Trzech Mędrców –  trzy cnoty”.

Z pewnością każdy z uczestników rekolekcji w inny sposób je przeżywał. I inne zadanie dla siebie w głoszonym słowie Bożym usłyszał. Jakie? –  to już pozostanie tajemnicą...