Rekolekcje wielkopostne 2023

Tym razem przez czas rekolekcji przeprowadził nas o. Grzegorz Jaroszewski, redemptorysta. W rozważaniach rekolekcyjnych rozwijał motto trwającego roku duszpasterskiego w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Każdego dnia otwierał nowe horyzonty w rozumieniu, a jeszcze bardziej w przeżywaniu swojej obecności w Kościele. I tak niedziela była dniem, w którym rekolekcjonista ukazywał Kościół jako przestrzeń obecności Boga w świecie. Obecność ta w sposób szczególny ujawnia się poprzez sakramenty i głoszone słowo Boże. W konsekwencji i udział w sakramentach, i pójście za usłyszanym Słowem stają się powinnością każdego, kto szczerze przed Bogiem pragnie stawać. Drugi dzień był z kolei dniem otwierającym perspektywy doświadczenia miłości i miłosierdzia Boga w przestrzeni Kościoła. Doświadczenie to w sposób uprzywilejowany ma miejsce w rzeczywistości przebaczenia. Miłosierdzie Boga objawia się także wtedy, gdy Bóg staje przy człowieku cierpiącym i sprawia, że człowiek w zadziwiająco mężny sposób potrafi mierzyć się z doświadczeniem cierpienia.

Kolejny dzień objawiał Kościół jako rzeczywistość, w której i przez którą spełnia się królestwo Boże w świecie. A królestwo Boże, które - co mocno podkreślał o. Grzegorz – „już jest pośród was”, staje się faktem wszędzie tam, gdzie ma miejsce miłość. Zauważył również, że idea królestwa Bożego napotyka na wiele przeszkód, by przebić się do świadomości współczesnego człowieka, dla którego ideami dominującymi są wolność i demokracja. Idea „królestwa Bożego”, „królowania Boga”, „jedynego Pana” jest trudna do pogodzenia z ideą „demokracji”. Mogą się spotkać w miłości Boga i człowieka.

W ostatnim dniu prowadzący rekolekcje wskazał na postać św. Klemensa Hofbauera, wielkiego redemptorysty. Był człowiekiem, który w każdych okolicznościach swojego życia potrafił stanąć blisko człowieka i jego potrzeb tak materialnych, jak i duchowych. To przecież w takiej postawie wyraża się postawa „wyobraźni miłosierdzia”, do której wzywał św. Jan Paweł II.