Rekolekcje wielkopostne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

W dniach 10-12.04.2017 w naszej parafii odbyły się rekolekcje wielkopostne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka pt.: „Moje zachowanie moją wizytówką. Idźcie i głoście”.

Rekolekcję prowadzili dk Łukasz Baran oraz o. Wiesław Majewski. Nauki wygłoszone w tym czasie pięknie odnosiły się do naszego zachowania oraz pobudzały, by wyjść z siebie, przełamać strach i opór, by głosić Jezusa przez swoje zachowanie, chociażby przez przystąpienie do sakramentu pokuty. Pierwszego dnia dk Łukasz pięknie poprowadził nas do sakramentu pokuty i pojednania. Zwrócił naszą uwagę na obraz Jezusa Miłosiernego i płynące z niego przesłanie, iż Pan Bóg zawsze na nas czeka i jest gotów nam przebaczyć. Ale to my musimy podjąć decyzję powrotu do Niego, Bóg nas nie oskarża, On kocha i czeka, aż przyjdziemy do źródła miłosierdzia i zaczerpniemy nowe życie. Diakon zwrócił też naszą uwagę na to, co tak naprawdę w życiu jest ważne i na którym miejscu powinien być Bóg – ukazał to na przykładzie „1000000” (jednego miliona), gdy na początku nie ma jedynki, kwota ta traci na wartości. Tak samo jest w naszym życiu – gdy nie ma Boga na pierwszym miejscu – życie traci sens. W drugim dniu podążaliśmy za Jezusem Jego drogą krzyżową. W trzecim dniu uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, podczas której ponownie towarzyszył nam wizerunek Jezusa Miłosiernego, który z daleka, gdy patrzyliśmy na Niego przez lornetki, był widoczny, lecz gdy oczy zostały przysłonięte telewizją, telefonem itd., to Jezusa już nie dostrzegaliśmy. Wszystkie te refleksje oraz wspólna modlitwa, która wzbogacona była przez śpiew dzięki s. Nikodemie, zostaną w naszych sercach i ufamy, że przyniosą obfity owoc.

Warto tu wspomnieć, iż w naszym ośrodku są uczniowie z autyzmem, którzy mają poważne problemy z postrzeganiem świata, mówieniem, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają także wrażenia zmysłowe, dlatego tak ważny jest sposób przekazywania prawd wiary. Choć w temacie autyzmu pozostaje wiele niewiadomych (np. przyczyna zjawiska), jedno jest pewne – autyzm jest zaburzeniem coraz bardziej powszechnym, dlatego też istnieje ogromna potrzeba uświadamiania, przekazywania, czym jest, w jaki sposób się przejawia, gdzie zwrócić się po pomoc. Naprzeciw tej potrzebie wyszedł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, mieszczący się przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Ośrodek przez cały rok realizuje projekt „AUTYZM. Razem. Nie obok”. Jednym z jego efektów było stworzenie spotu informacyjnego, w którym uczniowie SOSW w Toruniu dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat autyzmu.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_s5kRE4tR5s

 

s. Luiza CSSJ