Restauracja figury św. Józefa na placu przed kościołem

Na początku września 2017 rozpoczęły się prace związane z restauracją znajdującej się na placu przed kościołem figury św. Józefa. Postument jest bodaj najstarszym obiektem znajdującym się na terenie klasztoru redemptorystów. Figura ta była znakiem zawierzenia rodzącego się dzieła redemptorystów na ziemi kujawskiej opiece św. Józefa. Pierwotnie została umieszczona na dziedzińcu klasztoru na podtoruńskich Stawkach, gdzie redemptoryści mieli swoją pierwszą siedzibę. Później, wraz z przeniesieniem klasztoru na Bielany, figura św. Józefa została przeniesiona i ustawiona na placu przed klasztorem.

Wielu parafian zwracało uwagę na potrzebę jej odnowienia.  Restauracji figury podjął się związany z tutejszym duszpasterstwem akademickim p. Adrian Michalkiewicz, zajmujący się zawodowo odnową zabytków. Figura została najpierw oczyszczona, zostały uzupełnione ubytki (np. elementy dłoni, narzędzie stolarskie itp.), a następnie została pokryta warstwa konserwującą. Ponadto został oczyszczony i odpowiednio zakonserwowany cokół.

Tym, którzy już nie pamiętają stanu figury św. Józefa sprzed renowacji, poniższe zdjęcia niech przypomną to, co udało się zrobić. Dziękujemy p. Adrianowi za podjętą inicjatywę i wykonanie renowacji.