Rozpoczęła się kolejna edycja kursu Alpha

Od ok. 20 lat każdego roku w parafii organizowane są dwa kursy Alpha: jesienią i wiosną. Zwykle brało w nich udział ok. 100 osób. Tym razem ponad 160-osobowa grupa uczestników zgromadziła się w Kaplicy Szkolnej na uroczystej kolacji, która inauguruje każdą edycję kursu Alpha. Takiej liczby uczestników rozpoczynających kurs Alpha historia nie zna. Wśród przybyłych była obecna kilkuosobowa grupa osób zaangażowanych w diakonię ewangelizacyjną Kościoła Domowego Diecezji Bydgoskiej. Przyjechali, aby wziąć udział w kursie Alpha po to, by w przyszłości podobne cykle spotkań organizować w Bydgoszczy.

Kiedy kolacja dobiegała końca, proboszcz parafii pozdrowił i pobłogosławił zgromadzonych. Talerze sprzątnięto, przekazano kilka informacji organizacyjnych i rozpoczęła się pierwsza konferencja. Wszystkim – uczestnikom i ekipom prowadzącym – życzymy błogosławionych owoców.