Rozwija się dzieło rekolekcji szkolnych

4 diecezje, 15 serii rekolekcji szkolnych, ponad 70 osób zaangażowanych – to tylko kilka liczb, które dla nas są niesamowitym świadectwem wiary ludzi, pośród których żyjemy.

Studenci i osoby związane z Duszpasterstwem Akademickim św. Józefa w Toruniu poprowadzą tylko w tym roku w okresie wielkiego postu 15 serii rekolekcji szkolnych w kilku diecezjach. Jest to owoc zakorzenienia młodych ludzi w charyzmacie św. Alfonsa. Formując się przy redemptorystach, odkrywają, iż znakomicie mogą głosić Jezusa innym młodym, współdziałając z kapłanami redemptorystami. Nie jest bowiem tajemnicą, że do młodych idealnie trafią młodzi – nawróceni, ze swoim świadectwem wiary. W każdej szkole zaangażowanych zostało kilka osób. W sumie w akcji uczestniczy ponad 70 osób! Niektórzy podjęli odpowiedzialność za oprawę muzyczną, inni z kolei za wygłoszenie konferencji, świadectwa, wsparcie modlitewne, prezentację, pantomimy itp. Zdarza się, że rekolekcje prowadzone są wspólne z redemptorystami (np. z o. Krzysztofem Stankowskim, o. Maciejem Ziębcem i innymi) albo we współpracy z duszpasterzami parafii.

Rekolekcje szkolne są od kilku lat priorytetem nie tylko w planie pastoralnym Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, ale również w sercach wielu ewangelizatorów i osób, które przychodzą do duszpasterstwa akademickiego. Widać jak na dłoni ogromny deficyt dobrych i mocnych ekip rekolekcyjnych, odpowiadających na coraz większe ubóstwo duchowe młodzieży szkolnej. Coraz więcej trudności mają także duszpasterze i katecheci ze znalezieniem ludzi, którzy „trafią” swoim językiem, zachowaniem, świadectwem, ale też i wiekiem do młodych w szkołach podstawowych, a przede wszystkim ponadpodstawowych.

Pragniemy na to wezwanie odpowiadać bardzo odważnie! Nasz toruński ośrodek rozkwita z roku na rok coraz większą liczbą inicjatyw ewangelizacyjnych, a ostatnio również większą liczbą rekolekcji szkolnych. Duszpasterstwo akademickie w programie formacyjnym zachęca, by głosić Jezusa – ewangelizować, być świadkiem dla innych. Już teraz pojawiają się kolejne zaproszenia na rekolekcje szkolne poza czasem wielkiego postu i adwentu, gdyż prawo oświatowe na to pozwala, a zapotrzebowanie na ekipy ewangelizacyjno-rekolekcyjne złożone ze świeckich i duchownych jest coraz większe. Swoim doświadczeniem w prowadzeniu rekolekcji szkolnych dzielą się Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela oraz osoby działające w ramach Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, które od wielu lat angażują się w dzieło rekolekcji szkolnych.

Ogromnie ważna jest obecność młodych z młodymi. Jest to czas rozmów, niekiedy dość trudnych, czas nawróceń, dzielenia się doświadczeniem miłosiernego Jezusa. Niektórzy później piszą na FB, Instagramie, mailem lub prostym SMS-em swoje świadectwo przeżycia takich rekolekcji. Są one pełne łez, wzruszeń, wrażliwości, połamania, ale przede wszystkim uzdrawiającej miłości Jezusa.

Równocześnie cieszy apostolat gromadzącej się przy toruńskiej parafii redemptorystów młodzieży młodszej (uczęszczającej do szkoły średniej lub gimnazjum), która pod przewodem o. Grzegorza Guta na przestrzeni od września 2018 do marca 2019 roku przeprowadziła już sześć serii kursów ewangelizacyjnych „Eureka” nie tylko w Toruniu, ale również w Bydgoszczy, Szczecinku, Wrocławiu, a ostatnio w Gliwicach. Po każdym powrocie zdumieni składają świadectwo o pięknych przemianach swoich rówieśników, którzy zapalają się do kroczenia drogami Ewangelii, włączając się w lokalne wspólnoty młodzieży.

Bogu niech będą dzięki za ten ewangeliczny entuzjazm do apostolstwa, jaki zrodził się wśród toruńskiej młodzieży. Modlimy się, aby ten entuzjazm nigdy nie zgasł.