Sakrament bierzmowania

W czwartkowy wieczór 29 maja przybył do parafii ks. bp Józef Szamocki, gdyż przez jego posługę 122-osobowa grupa młodzieży i dorosłych miała przyjąć sakrament bierzmowania. Do blisko 90-osobowej grupy młodzieży z parafii św. Józefa dołączyła młodzież z parafii św. Michała Archanioła oraz z Zespołu Szkół Salezjańskich, a także grupa dorosłych, którzy począwszy od grudnia 2013 roku, podczas cotygodniowych spotkań prowadzonych w ramach zaistniałego katechumenatu dorosłych, przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu. Liturgia Mszy św. rozpoczęła się punktualnie o godz. 18.00. Obok Księdza Biskupa stanęli proboszcz parafii o. Wojciech Zagrodzki oraz o. Marek Krzyżkowski, który w pierwszym okresie przygotowywał tę młodzież do bierzmowania. We Mszy św. koncelebrowanej wzięło udział kilku redemptorystów, którzy przyszli, mając świadomość wagi wydarzenia bierzmowania w życiu parafii, oraz księża salezjanie odpowiedzialni za prowadzenie Szkoły Salezjańskiej i kapłani goście związani z przystępującymi do bierzmowania. Wśród obecnych nie mogło zabraknąć o. Mariusza Hetnara – odpowiedzialnego za przygotowanie młodzieży, oraz animatorów małych grup, którzy przez długie miesiące zaangażowali wiele czasu i sił w zapalanie swoich młodszych kolegów i koleżanek do wytrwałego poszukiwania Jezusa w swoim życiu.

U początku Mszy św. prośbę o sakrament bierzmowania skierowali najpierw przedstawiciele młodzieży, a następnie przedstawiciele rodziców. W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na znaczenie chrześcijańskiego świadectwa, do którego wzywani są ci, którzy przyjmują sakrament bierzmowania. A potem młodzi ludzie wraz z wybranymi na świadków bierzmowania podchodzili kolejno, wypowiadali imię wybranego patrona i przyjmowali sakramentalne namaszczenie olejem krzyżma. Kiedy obrzęd ten dobiegł końca, po modlitwie wiernych nastąpiła procesja darów, w której obok chleba i wina młodzież przyniosła do ołtarza nowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych – dar rodziców młodzieży przystępującej do bierzmowania dla kościoła. Z pewnością będzie on służył podczas wielu uroczystości i nabożeństw.

Na zakończenie Mszy św. raz jeszcze przed Księdzem Biskupem stanęli przedstawiciele rodziców i młodzieży, wypowiadając wdzięczność za wielki dar Ducha Świętego, jaki tego dnia otrzymała grupa młodzieży przez sakramentalne namaszczenie. Miłym momentem była chwila, kiedy po zakończonej uroczystości młodzi ludzie podeszli do animatorów swoich grup, by podziękować za podjętą przez nich posługę. Również grupa dorosłych nie pozostała obojętna względem członków wspólnoty „Pieśń Nowa”, którzy podjęli odpowiedzialność za katechumenat dorosłych.

Kiedy nowobierzmowani udali się do swoich domów, wówczas animatorzy grup przygotowujących się do bierzmowania zgromadzili się w sali duszpasterstwa młodzieży „Wyspa”. Mogli na chwilę razem usiąść, podzielić się radością, jaka zawsze rodzi się po dokonanym dziele i... skosztować pizzy, którą przygotował o. Mariusz Hetnar, duszpasterz młodzieży.

 

GALERIA ZDJĘĆ