Skauci Europy

Słów kilka o Skautach Europy

– harcerzach z Federacji Skautingu Europejskiego

 

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią odzywa się w nas chęć spędzania czasu na łonie przyrody. Tej wiosny w naszej parafii zagości też Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza” FSE, które działa w Toruniu od 5 lat. Mieliśmy w tym czasie kilkukrotnie okazję gościć ich w naszej parafii. Tym razem chcemy, aby zagościli u nas na stałe.

W sierpniu 2017 roku w „Rozmowach niedokończonych” Małgorzata Więczkowska mówiła o „Pokoleniu pochylonych głów”. Określenie to oddaje obecny obraz, do którego zarówno nauczyciele, jak i rodzice już się przyzwyczaili – dzieci oraz młodzież pochyleni nad telefonem, smartfonem czy tabletem. Czy może być inaczej? Oczywiście, że tak! Aby tak się stało – trzeba pokazać młodym ludziom alternatywę, coś – co wzbudzi w nich pasję. Najtrudniej zrobić ten pierwszy krok – pójść na pierwszą zbiórkę, pierwsze spotkanie. I tu duża rola rodziców, opiekunów, przyjaciół – jeśli pchniemy potencjalnego kandydata ku dobremu, włożymy wysiłek, żeby dotarł na spotkanie – są duże szanse, że mu się spodoba.

 

Źródła Federacji Skautingu Europejskiego:

Idea FSE oparta jest o trzy filary:

1) tradycyjną pedagogikę skautową Roberta Badena-Powella, wzbogaconą myślą francuskiego jezuity o. Jakuba Sevina (którego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie w Rzymie),

2) wiarę chrześcijańską – pomoc w zdobyciu żywej więzi z Panem Bogiem i udział w nowej ewangelizacji,

3) jedność Europy chrześcijańskiej – w rozumieniu nauczania św. Jana Pawła II: jako odbudowa duchowej jedności starego kontynentu.

 

Skuteczna pedagogika

Praca wychowawcza odbywa się w dwóch niezależnych nurtach: harcerek i harcerzy (żeńskim i męskim). Nurty dzielą się na trzy gałęzie wiekowe:

1) gałąź żółta: wilczki – wiek 8-12 lat, pracują w oparciu o „Księgę Dżungli” Rudyarda Kiplinga, główny cel wychowawczy to otwarcie na innych (wydobycie z dziecięcego egoizmu), hasło „Ja i inni”, ukierunkowanie na Pana Boga poprzez zabawę;

2) gałąź zielona: harcerki i harcerze – wiek 12-17 lat, pedagogika wspólnotowa: podstawą jest system kilkuosobowych grup – zastępów, hasło „Ja wraz z innymi”, wychowanie poprzez działanie – przygodę (grę), kształtowanie podstawowych cnót ludzkich, pogłębianie i porządkowanie życia religijnego;

3) gałąź czerwona, tzw. „Droga”: przewodniczki i wędrownicy – wiek 17-25 lat, główny cel: pomoc w rozeznaniu powołania życiowego, przygotowanie do dorosłego, twórczego i odpowiedzialnego życia, hasło „Ja dla innych”, dewiza gałęzi Służyć, pedagogika indywidualna.

 

Cele skautingu

Celem ogólnym pedagogiki jest pomoc rodzinom w integralnym i całościowym wychowaniu młodego człowieka. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach:

1) troska o zdrowie i rozwój fizyczny

2) kształtowanie zmysłu praktycznego

3) formacja charakteru

4) wychowanie do służby

5) odkrywanie Boga

 

Jak się zapisać?

Z inicjatywy oraz zachęty jednego z parafian, ojca 11-letniego ministranta, przy współpracy z o. Szczepanem, jesienią rozpoczęte zostały przygotowania do utworzenia przy parafii Świętego Józefa środowiska skautowego. Czy uda się założyć Szczep, czy Samodzielne Zastępy – wszystko zależy od tego, kto się zgłosi. Wszystko jest możliwe, podejmiemy działania, resztę zostawiając Panu Bogu.

Spotkania informacyjne, podczas których będzie można zapoznać się z metodą działań, zadać pytania oraz wstępnie zapisać syna/córkę do Skautów Europy odbędą się 14 kwietnia 2018 roku w Auli św. Klemensa.

Godziny spotkań:

  • rodzice dzieci w wieku 8-12 lat – godzina 10:00
  • młodzież z rodzicami w wieku 12-16 lat – godzina 11:30
  • licealiści oraz studenci powyżej 17 lat – godzina 14:00 (spotkanie w formie wędrówki, ważny odpowiedni ubiór – idziemy do lasu).

Warto przekazywać tę informację dalej – nie ma lepszego naboru od „poczty pantoflowej” – może jest ktoś, kto dzięki wstąpieniu w szeregi Skautów Europy lepiej pozna Pana Boga i podąży drogą do świętości!

 

o. Szczepan Hebda CSsR

Michał Pałamarz-Podgórny HR

e-mail: michal.palamarz@skauci-europy.pl

www.skauci-europy.pl