Spotkanie lektorów i akolitów przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Wieczorem w czwartek 14 maja przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy spotkali się lektorzy i akolici miasta Torunia, ustanowieni do tych posług przez Pasterza Diecezji Toruńskiej. Spotkanie to było elementem formacji ciągłej, za którą odpowiedzialność podjął ks. Rafał Bochen, wikariusz parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach.

W spotkaniu wzięło udział kilkunastu lektorów i akolitów z wielu parafii Torunia. W programie był czas na adorację Najświętszego Sakramentu i konferencję, którą wygłosił ks. Rafał Bochen (zarówno konferencja, jak i adoracja tak zaangażowały uczestników, że wszyscy zapomnieli o utrwaleniu tych momentów na zdjęciach). A potem wszyscy usiedli razem przy stole, by spotkać się ze sobą i podzielić doświadczeniami pierwszych miesięcy pełnionej posługi.

To dobrze, że takie spotkania już ustanowionych lektorów i akolitów mają miejsce. Wielu z nich podjęło już swoją posługę względem chorych w domach, niosąc im Komunię św. raz w tygodniu. Trzeba jednak, aby pośród swoich pięknych działań nie zaniedbali troski o własną formację. Temu mają służyć te spotkania, które będą się odbywały w kolejnych parafiach Torunia.