Spotkanie o samorządzie lokalnym

Blisko 40 osób przybyło do auli św. Klemensa w podziemiach kościoła, by wziąć udział w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich pod tytułem „Co może, a czego nie może samorząd lokalny?” Za przygotowanym przez fundację św. Gerarda stołem prezydialnym zasiedli zaproszeni goście: p. Przemysław Przybylski – radny Sejmiku Wojewódzkiego, p. Zbigniew Fiderewicz – wiceprezydent Miasta Torunia, p. Józef Jaworski – były wiceprezydent Miasta Torunia oraz przewodniczący Rady Miasta Torunia, oraz prowadzący spotkanie prezes Koła Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich p. Andrzej Jeziorski, były wiceprezydent Miasta Torunia.

Po powitaniu wszystkich obecnych przez proboszcza parafii o. Wojciecha Zagrodzkiego rozpoczęła się interesująca rozmowa, w której zaproszeni goście najpierw przedstawili zakres kompetencji samorządu lokalnego różnych szczebli, strukturę i sposób działania samorządu lokalnego itp. Pojawiły się myśli związane z perspektywami rozwoju miasta i regionu oraz przyjętą strategią, która kryje się za podejmowanymi aktualnie decyzjami inwestycyjnymi.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której nie zabrakło trudnych pytań. Dotyczyły m.in. zadłużenia budżetu Miasta Torunia, sensowności niektórych zrealizowanych inwestycji w mieście oraz perspektyw dla zmniejszenia skali bezrobocia w regionie kujawsko-pomorskim. Czy udzielone odpowiedzi zadowoliły słuchaczy? – to każdy musi ocenić samemu.