Triduum Paschalne 10-12 kwietnia 2020

To były absolutnie wyjątkowe dni – najważniejsze dni w Roku Liturgicznym. Trwający stan epidemii i wprowadzone ograniczenia wykluczające zgromadzenia powyżej 5 osób spowodowały decyzję, że wszystkie wydarzenia Triduum Paschalnego odbędą się w kościele bez udziału wiernych. Mając świadomość, że wszystko będzie wyglądało inaczej niż w latach poprzednich, podjęliśmy starania, aby wypracowane przez lata elementy celebracji tych dni odbyły w takim stopniu, w jakim było to możliwe. I aby wszystkie były transmitowane do rodzin dzięki umieszczonym w kościele kamerom i możliwości przekazywania obrazu i dźwięku na żywo poprzez internet. I tak były transmitowane Msza św. w Niedzielę Palmową, Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej oraz celebracja Wigilii Paschalnej. Dostępna online była również Liturgia Godzin (Jutrznia z Godziną Czytań), Droga Krzyżowa w Wielki Piątek, a nawet błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. W ciągu dnia kościół był dostępny dla wiernych, którzy przybywali na chwilę osobistej modlitwy lub przystępowali do sakramentu pojednania. Co prawda nowością były ustawione w przedsionku kościoła płyny dezynfekcyjne do rąk i konfesjonały dezynfekowane po każdym penitencie. Przez pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia była udzielana Komunia św. każdemu, kto o nią poprosił, a duszpasterze byli obecni w kościele praktycznie przez cały dzień. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę spowiedź odbywała się również na placu przy kościele oraz w Kaplicy Szkolnej. Każdego dnia kościół był pilnowany od rana do wieczora tak, aby zostały zachowane ograniczenia wprowadzone przez władze sanitarne. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu się bardzo wielu osób ze wspólnot parafii, które podjęły dyżur przy drzwiach świątyni, zmieniając się co pół godziny. Owszem, nie udało się uniknąć niewielkich kolejek osób oczekujących na wejście do świątyni, co samo w sobie było widokiem trudnym do wyobrażenia zaledwie kilka tygodni wcześniej. O staraniach o to, aby te dni przebiegały tak jak co roku w takim stopniu, w jakim tylko było to możliwe w tych nadzwyczajnych okolicznościach pandemii, niech zaświadczy również i ten fakt, że w Wielki Czwartek, gdy zwykle były składane duszpasterzom życzenia z okazji Dnia Ustanowienia Kapłaństwa, wiedząc o tym, że nie będą mogli wziąć udziału w wieczornej liturgii, przedstawiciele parafii przybyli w południe do refektarza zakonnego, by życzenia wypowiedzieć. Jednak... chociaż kolejne celebracje odbywały się tak, jak co roku, to były to zupełnie inne święta.

Okazało się jednak, że wiele rodzin podjęło ogromny wysiłek, by te święta celebrować w domu, korzystając z transmisji przez internet z parafii. Zdumiewająca była liczba osób, a raczej rodzin, które korzystały z transmisji przez internet. Ale jeszcze większe było zdumienie, kiedy zaczęły być nadsyłane zdjęcia z rodzinnych celebracji dni Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza świętych dni Triduum Paschalnego. Okazało się, że niejednokrotnie w domach odbywały się autentyczne celebracje w duchowej jedności z tym, co działo się w kościele parafialnym. I tak w wielu domach w Wielki Piątek odbyła się adoracja krzyża wobec tego znaku, który na co dzień wisi na ścianie. Co jest ważne, w celebracjach rodzinnych brały udział również dzieci. W czasie, gdy w świątyni trwała celebracja Wigilii Paschalnej, w odpowiednim momencie w wielu rodzinach odbyło się wspólne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ze świecami trzymanymi w dłoniach i pokropieniem wodą przez ojca lub matkę rodziny. Niektórzy nawet w domu podtrzymali nasz parafialny zwyczaj, że Wigilię Paschalną celebrujemy w białych strojach. Bardzo wielu połączyło się online ze świątynią w czasie błogosławieństwa pokarmów (niektórzy przyznali, że dużym przeżyciem było dla nich pokropienie pokarmów wodą święconą i czynienie znaku krzyża nad nimi, przenosząc w ten sposób do domu rodzinnego błogosławieństwo wypowiedziane w świątyni parafialnej). Otrzymaliśmy nawet krótki film z rodzinnej procesji z palmami w Niedzielę Palmową. Niektóre z nadesłanych materiałów zamieszczamy na stronie internetowej parafii za zgodą tych, którzy je przesłali. One wszystkie są niezwykle wymownym świadectwem wiary tych, którzy wiele duchowego wysiłku włożyli w to, aby celebrować te święte dni w domach rodzinnych. I równocześnie są świadectwem tęsknoty za wspólną celebracją w świątyni parafialnej.

Inne były te święte. Ale niosły tę samą prawdę, którą celebrujemy w Roku Liturgicznym: Chrystus zmartwychwstał. I zaprasza każdego, aby swoim życiem wszedł w logikę zmartwychwstałego Pana. Dobrze wiemy: celebracje rodzinne nie zastąpią celebracji w świątyni parafialnej. Udział online w liturgii nie zastąpi uczestnictwa w rzeczywistej celebracji i obecności w świątyni. Ufamy jednak, że te święta celebrowane w tak nadzwyczajnych okolicznościach przyniosą owoce w życiu tych, którzy brali w nich udział w swoich domach na miarę wielkości swojego serca.

 

Poniżej zdjęcia:

Niedziela Palmowa w rodzinie

Boży Grób

Błogosławieństwo pokarmów w kościele

Więcej zdjęć:

Adoracja i spowiedź

Wielki Piątek w kościele i rodzinie

Błogosławieństwo pokarmów w rodzinie

Wigilia Paschalna w rodzinie

 

Filmy - Procesja z palmami w rodzinie; Błogosławieństwo pokarmów - widok pustego kościoła;  Wigilia Paschalna w rodzinach