Wentylacja kościoła odebrana

Niewielu wiedziało, dlaczego we wtorek 2 czerwca grupa inżynierów wraz z ojcem proboszczem i p. Mariuszem Krukarem zamierza pozostać w kościele. Otóż tego wieczoru postanowili dokonać ostatecznych pomiarów i odbioru zmodernizowanej instalacji wentylacyjnej kościoła. Pomiary przeciągnęły się do późnej nocy. Ale ostatecznie wszystko się zgadzało. Tym samym można już ogłosić: II etap remontu kościoła dobiegł końca.

II etap remontu kościoła obejmował prace związane z modernizacją instalacji wentylacyjnej kościoła, ociepleniem stropu oraz wymianą instalacji elektrycznej na poddaszu świątyni. Okazało się, że prace te były bardziej skomplikowane niż wymiana kanalizacji kościoła (która miała miejsce latem i jesienią 2012 roku). Dodatkowym utrudnieniem były nabożeństwa odprawiane w kościele, które wymuszały przerwy w pracach. To były powody, dla których prace te trwały tak długo.

Zasadniczą częścią ukończonej inwestycji jest instalacja wentylacyjna. Umieszczone wewnątrz kościoła czujki będą sprawdzały poziom wilgotności oraz dwutlenku węgla, a po przekroczeniu odpowiednich norm będą uruchamiały system wentylacji, czyli: uruchomią się dwie duże centrale, które będą wyprowadzać powietrze odpowiednimi kanałami z kościoła na zewnątrz, a równocześnie otworzą się przepustnice umieszczone w dwóch wieżyczkach na frontonie kościoła, którędy będzie wprowadzane świeże powietrze do wnętrza budynku. Celem tej inwestycji jest nie tylko poprawienie komfortu przebywania w kościele podczas dużych zgromadzeń (odczuwalna różnica powinna być zauważalna podczas letnich dusznych dni), ale nade wszystko ochrona murów świątyni przed nadmiarem wilgoci i zagrożeniem zagrzybienia ścian.

Ponadto ważnym elementem zakończonej inwestycji było ocieplenie stropu kościoła, co z kolei pozwoli ograniczyć negatywne skutki tzw. mostka termicznego i skraplania się wody w murach kościoła, a także wpłynie na izolację cieplną świątyni (w konsekwencji zimą powinno być w kościele cieplej). Przy okazji podjętych prac udało się również dokonać wymiany instalacji elektrycznej na poddaszu kościoła oraz uporządkować ciągi chodnikowe.

Niestety, względu bezpieczeństwa nie pozwalają na szerszy dostęp do miejsc, w których były prowadzone wspomniane prace. Pozostaje spojrzeć na kilka zdjęć wykonanych po ich zakończeniu.

Dziękujemy firmie Solair z Solca Kujawskiego z p. Januszem Gładkim na czele. Trzeba przyznać, że wszystkie elementy prac zostały wykonane bardzo solidnie. Dziękujemy również p. Mariuszowi Krukarowi, który podjął się zadania inspektora nadzoru. Dziękujemy Radzie Gospodarczej parafii, która monitorowała przebieg prac i przyjęła rozliczenie. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez regularnie składane ofiary „na prace przy kościele”, pozwolili na zgromadzenie kwoty odpowiedniej dla sfinansowania inwestycji.