Wręczenie dyplomów konkursu o św. Józefie

W niedzielę, 9 maja 2021 roku w kościele świętego Józefa w Toruniu odbyła się gala wręczenia dyplomów i nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego skierowanego do całej diecezji toruńskiej, zatytułowanego: „ŚWIĘTY JÓZEFIE DOBRY OPIEKUNIE JEZUSA, BĄDŹ MI OPIEKUNEM”, którego rozstrzygnięcie miało miejsce 26 kwietnia w szkole organizatora konkursu – KPSOSW.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pani Agnieszka Wyrwas wręczyła laureatom konkursu dyplomy, a opiekunowie uczestników konkursu otrzymali z rąk Dyrektora Wydziału Katechetycznego Toruńskiej Diecezji księdza Mariusza Wojnowskiego podziękowania za przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursie. Każdy laureat otrzymał wyjątkową nagrodę – ikonę św. Józefa Dobrego Opiekuna, którą wraz z innymi przygotowanymi podarunkami wręczał laureatom konkursu ojciec proboszcz parafii Wojciech Zagrodzki. Dla tych uczestników konkursu, którzy nie mieli szczęścia zająć uprzywilejowanego miejsca w tym konkursie, przygotowane zostały małe magnesy-ikonki św. Józefa. Szczególną laureatką konkursu o św. Józefie, uhonorowaną nagrodą Grand Prix została Dominika Sztonyk, uczennica LO nr 5 w Toruniu.

Na koniec Pani Dyrektor wręczyła Ojcu Proboszczowi i Księdzu Dyrektorowi Wydziału Katechetycznego podziękowania za objęcie tegoż konkursu patronatem.

Z serca gratulujemy wszystkim zwycięzcom, tym uhonorowanym dyplomami, a jeszcze bardziej tym, którzy na wzór św. Józefa pozostali w cieniu.

Organizatorzy