Zebranie Rady Parafialnej

We wtorek, 19 listopada 2019 odbyło się zebranie Rady Parafialnej (połączone Rada Duszpasterska i Rada Gospodarcza). Przybyło wiele osób. Podczas zebrania podjęto m.in. refleksję nad przyszłą organizacją katechez przedmałżeńskich (tzw. „kursów przedmałżeńskich”) zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji Księdza Biskupa. Zastanawiano się również nad sposobami rozwiązania problemu różnego rodzaju przedmiotów rozrzucanych nad parą młodą wychodzącą z kościoła po uroczystości zaślubin, które pozostają jako śmieci tak przed kościołem, jak i w wejściu do kościoła.

 

Rada Parafialna zaakceptowała dwa postulaty:

• Codzienne odmawianie modlitwy Święty Michale Archaniele… w kontekście zagrożeń, z którymi dzisiaj się spotykamy. Praktykę tę rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu. Modlitwa ta będzie odmawiana bezpośrednio po błogosławieństwie i rozesłaniu mszalnym. Będzie odmawiana w tym miejscu z tego powodu, aby nie stwarzać choćby pozoru, że Msza św. potrzebuje jakiegokolwiek dodatku. Msza św. sama w sobie jest najmocniejszą ochroną przed wszelkim złem. Po jej zakończeniu chrześcijanie mogą dodatkowo prosić o wstawiennictwo św. Michała Archanioła.

• Postulat wykonania nowych konfesjonałów dla kościoła, bardziej dźwiękoszczelnych i dzięki temu pozwalających na większy komfort spowiedzi (mamy nadzieję, że uda się je wykonać na 100-lecie pobytu redemptorystów w Toruniu, które przypada w 2021 roku). Ponadto postulat uporządkowania placu przy kościele wraz z powiększeniem liczby miejsc parkingowych ze względu na przewidywaną likwidację miejsc postojowych na ulicy Grunwaldzkiej. Koncepcja placu jest pokazana na dołączonych zdjęciach.

Obydwie inwestycje są bardzo potrzebne. To będą nasze dwa najbliższe cele inwestycyjne przy kościele. W związku z tym w dalszym ciągu będziemy wytrwale gromadzili środki zbierane w każdą drugą niedzielę miesiąca. Znów będziemy musieli być w tym bardzo cierpliwi, gdyż nie są to małe inwestycje. Historia pokazała, że cierpliwość i wytrwałość w prowadzonych zbiórkach pozwala nam na realizowanie inwestycji bardzo dużych. Można się spodziewać, że na zrealizowanie tych inwestycji będziemy potrzebowali regularnych zbiórek na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

 

Było to zarazem ostatnie zebranie Rady Parafialnej bieżącej kadencji, która upływa 30 listopada 2019 roku. Dziękujemy członkom Rady Duszpasterskiej i Rady Gospodarczej, którzy zaangażowali się w powierzone sobie zadania. Nadchodzi czas powołania Rady Parafialnej na kolejną kadencję.