O. Stefan Ryznar

O. Stefan Ryznar urodził się 8 września 1916 r. w Szerzynach. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1942 r. W czasie wojny rozpoczął tajne studia na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1947 r. nauczał w małym seminarium w Toruniu. W latach 1953-1959 pełnił funkcję przełożonego w Toruniu, a w latach 1959-1965 we Wrocławiu. Następnie przebywał w klasztorach w Zamościu, Lubaszowej (1973-1975), Toruniu (1975-1977), Warszawie (1977-1986), Skarżysku-Kamiennej i ponownie w Lubaszowej. Tam zmarł 11 grudnia 1988 r.

Zob. A. Owczarski, Bibliografia redemptorystów polskich (1883-2008), Kraków 2009, s. 217.