REGULAMIN PIELGRZYMKI

1. Organizatorem Pielgrzymki jest parafia św. Józefa w Toruniu.
2. Tegoroczna Pielgrzymka odbywa się w 2 opcjach:
opcja 4-dniowa - z Torunia na Jasną Górę (30.06-3.07.2023 r.)
opcja 7-dniowa - z Torunia, przez Jasną Górę do Tuchowa (30.06-6.07.2023 r.)
3. Możliwe jest zapisanie się na jedną lub drugą opcję.
4. Opcja 4-dniowa kończy pielgrzymowanie na Jasnej Górze. Opcja 7-dniowa jedzie dalej aż do Tuchowa. 
5. W Pielgrzymce może wziąć udział osoba pełnoletnia, która akceptuje jej religijny charakter, wypełni formularz zgłoszeniowy, dokona opłaty pielgrzymkowej oraz będzie przestrzegać niniejszego regulaminu.
6. Zapisy przeprowadzane są wyłącznie w formie elektronicznej przez niniejszy formularz do 9 czerwca 2023 r. lub osiągnięcia limitu uczestników.
7. Koszt udziału w Pielgrzymce wynosi:
opcja 4-dniowa (na Jasną Górę): 250 zł (340 zł w przypadku wybrania opcji powrotu do Torunia pielgrzymkowym autokarem)
opcja 7-dniowa (do Tuchowa przez Jasną Górę): 600 zł (w cenie powrót do Torunia)
8. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 150 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza. Brak wpłaty skutkuje automatycznym usunięciem uczestnika z listy.
9. Całość kwoty należy wpłacić do 16 czerwca 2023 r.
10. Wpłat dokonujemy na rachunek bankowy: Duszpasterstwo Akademickie, 43 1240 4009 1111 0010 9524 9934, z dopiskiem: „rowerowa23 + nazwisko osoby(osób) za które płacimy” (np.: rowerowa23 Kowalski).
11. W cenę Pielgrzymki wliczone są: ubezpieczenie, transport bagaży w trakcie przejazdów, zapasowe rowery, pomoc medyczna, pomoc serwisowa, wyżywienie, w tym przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie, kamizelka odblaskowa, woda na trasie, transport rowerów do Torunia po zakończeniu Pielgrzymki.
12. Pielgrzymowanie wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym, niewygodami i różnymi warunkami atmosferycznymi na co uczestnik Pielgrzymki świadomie się zgadza i jednocześnie oświadcza, że jest w kondycji, która umożliwia mu aktywny w niej udział (średnie tempo 18-22 km/h) oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Pielgrzym zobowiązany jest również do poinformowania Organizatora o przewlekłych chorobach i o zażywanych na stałe lekach, które ma obowiązek wziąć ze sobą.
13. Ze względu na warunki miejsc noclegowych (remizy, szkoły etc.) uczestnicy są zobowiązani do zabrania ze sobą karimaty/materaca i śpiwora (przewożone przez samochód transportowy).
14. Na Pielgrzymkę każdy zabiera rower przynajmniej z 18 przerzutkami/przełożeniami (własny lub wypożyczony), sprawny technicznie (wymagamy przeglądu w serwisie i/lub deklaracji, że rower jest sprawny) oraz spełniający warunki poruszania po drogach publicznych: powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy. Każdy jest odpowiedzialny za przygotowanie roweru, jak i wzięcie zapasowej dętki do opon w swoim rowerze (którą winien wieźć ze sobą w czasie pielgrzymowania).
15. Organizator zapewnia 2-3 zapasowe rowery i dętki w standardowym rozmiarze kół (27` i 28`).
16. Pielgrzymi poruszają się w kaskach ochronnych (każdy zapewnia go sobie we własnym zakresie) i kamizelce odblaskowej (zapewnia Organizator), w stałych, max 15 osobowych kolumnach wg przepisów ruchu drogowego, które uczestnicy znają i przestrzegają. Na czele każdej grupy jedzie lider, do którego poleceń grupa się stosuje, który dostosowuje tempo jazdy i prowadzi resztę wyznaczoną trasą. Grupę zamyka wicelider, wspomagający lidera.
17. Uczestników Pielgrzymki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. W przypadku użycia powyższych środków pielgrzym zostanie wydalony w trybie natychmiastowym bez względu na czas i miejsce, w którym zostanie przyłapany.
18. W czasie postojów przewidziane są punkty modlitewne, w których pielgrzymi są zobowiązani uczestniczyć.
19. Pielgrzymi zwracają się do siebie zwrotami: "bracie" i "siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.
20. Po zamknięciu zapisów, uczestnicy Pielgrzymki zostaną podzieleni na diakonie: porządkową, liturgiczną, gospodarczą i bagażową, których celem będzie wzajemna służba i usprawnienie codziennego życia.
21. Uczestnicy Pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania Pielgrzymki, a także za szkody spowodowane podczas Pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego.
22. Wszystkie kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga kierownik Pielgrzymki lub osoba przez niego upoważniona.