Jak długo po spowiedzi można przystępować do Komunii św.?

Katechizm Kościoła Katolickiego przywołuje słowa św. Pawła: Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije (1 Kor 11, 27-29). Następnie wypowiada prosto: „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (nr 1385). Na postawione pytanie odpowiedź jest prosta: do Komunii św. można przystępować do chwili, w której pojawi się w sumieniu świadomość grzechu ciężkiego. Na ogół sumienie grzech ciężki wskazuje jednoznacznie.

W sytuacji, w której przez dłuższy okres czasu świadomość grzechu ciężkiego się nie pojawia, wówczas można przystępować do Komunii św. przez cały ten czas. Zawsze towarzyszy nam świadomości różnego rodzaju słabości, zaniedbań i ułomności. Zaleca się więc okresową spowiedź np. co miesiąc lub z częstotliwością przez siebie określoną (można zasugerować nie rzadziej niż raz na trzy miesiące). Spowiedź taka łączyć się będzie z wyznaniem grzechów tzw. lekkich, a równocześnie może przyjąć formę kierownictwa duchowego. Ponadto rozmowa podczas spowiedzi pozwala konfrontować lub korygować ze spowiednikiem sposób działania własnego sumienia.