Katechumenat dorosłych

W naszej parafii rozpoczyna się kolejny cykl spotkań przygotowujących dorosłych do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej w ramach katechumenatu dorosłych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w niedzielę, 28 listopada po Mszy św. o godzinie 12.30. Kolejne spotkania będą się odbywały w poniedziałki o godz. 19.00 (od 6 grudnia). W katechumenacie dorosłych uczestniczą również osoby ochrzczone, które pragną przygotować się do przyjęcia tylko sakramentu bierzmowania. Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie parafii św. Józefa w Toruniu (email: parafia.sw.jozefa@gmail.com; tel. 56 662 30 32). Informujemy, że nie prowadzimy innych form przygotowania dorosłych do sakramentów chrztu lub bierzmowania.