Modlitwa za Kościół ze św. Zygmuntem

W niedzielne popołudnie 16 lutego o godz. 16.00, w przeddzień patronalnego święta powstania naszego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, odbyło się oratorium – modlitwa ze św. ks. Zygmuntem Gorazdowskim w kościele parafialnym św. Józefa na toruńskich Bielanach, z okazji stulecia śmierci św. Zygmunta.

W każdym czasie modlitwa za Kościół jest ważna, potrzebna, nagląca. Szczególnie w tym wieku, kiedy świat staje się bardzo zlaicyzowany i prześladowany, złączyliśmy naszą modlitwę my, siostry św. Józefa, wraz z chórem naszej parafii w tym szczególnym roku jubileuszu stulecia śmierci naszego założyciela św. ks. Zygmunta. W modlitewnym oratorium prosiliśmy przez wstawiennictwo św. Zygmunta za Kościół, duchowieństwo, wychowawców, katechetów i osoby konsekrowane; o to, byśmy byli wiernymi świadkami Bożego miłosierdzia w świecie oraz aby zaprzestano prześladowań naszych braci chrześcijan. Ukazaliśmy w oratorium życie i działalność naszego ojca założyciela, by przybliżyć tę świętą osobę przybyłym ludziom, by poznali i zapragnęli wzywać co dzień w różnych swoich potrzebach wstawiennictwa tak wielkiego świętego. Teksty czytane były przeplatane odpowiednio dobranymi pieśniami, w tym o św. Zygmuncie. Na koniec siostra przełożona Elżbieta podała relikwie naszego założyciela do ucałowania obecnym, zgromadzonym ma modlitwie oraz zostały rozdane obrazki z modlitwą przez wstawiennictwo św. Zygmunta.

Następnego dnia o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza święta dziękczynna pod przewodnictwem o. Wojciecha Bieszke z okazji rocznicy powstania naszego Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, gdzie dziękowaliśmy i prosiliśmy. Na koniec Mszy św. oddaliśmy cześć św. Zygmuntowi przez ucałowanie relikwii.

Oprawę muzyczną objęła schola dziecięca wraz z młodzieżą.

Modlitwa:

Św. Zygmuncie, który pochylałeś się nad każdym człowiekiem spotkanym na swojej drodze na co dzień, nikogo nie zostawiłeś bez pomocy, bez miłości, każdemu okazałeś zainteresowanie. Naucz nas każdego człowieka napotkanego traktować z takim miłosierdziem i miłością jak Ty. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 s. Nikodema Sieczkoś