Pielgrzymka Róż Rodziców

Członkowie Róż Różańcowych Rodziców w ramach Dnia Skupienia udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach. Wyjazd miał miejsce 31 lipca 2021 r. Jego celem była pątnicza modlitwa za dzieci objęte duchową opieką przez wspólnotę oraz integracja członków poszczególnych róż.

Plan wyjazdu obejmował konferencję formacyjną, udział w uroczystym odsłonięciu Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej, godzinną adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z Modlitwą Różańcową, Mszę Świętą w intencji pielgrzymów i omadlanych dzieci, Drogę Krzyżową w plenerze, modlitwę w Godzinie Miłosierdzia. Oprócz tego nie zabrakło wspólnototwórczego spotkania przy herbacie i nie mniej ważnych rozmów podczas podróży. Cennym zaangażowaniem w organizację wyjazdu wykazały się p. Bogumiła Fereniec i p. Barbara Leszczyńska. Ich trud został wynagrodzony gromkimi oklaskami.

Wyjazd zakończył się wieczorem. W uczestnikach pozostała nadzieja na kolejne wspólne pielgrzymki.

o. Paweł Orzeł CSsR