Pogrzeb o. Mariana Sojki (1959-2021)

Po długiej chorobie, a jednak niespodziewanie i nagle odszedł do wieczności o. Marian Sojka, redemptorysta w ostatnim okresie zaangażowany w dzieła związane z Radiem Maryja. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w piątek, 28 maja 2021 roku. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. bp Andrzej Suski. Na ten dzień do Torunia przybyła najbliższa rodzina Zmarłego, a wśród nich mama o. Mariana Helena Sojka oraz siostry Danuta i Elżbieta z rodzinami. Licznie przybyli redemptoryści z różnych miejsc oraz przedstawiciele duchowieństwa Diecezji Toruńskiej. Nie mogło zabraknąć redemptorystów pracujących w Toruniu, a zwłaszcza ojców bezpośrednio związanych z Radiem Maryja. Przybyły również poczty sztandarowe: Rodziny Radia Maryja, Związku Zawodowego „Solidarność” ziemi zamojskiej oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przyjechała również liczna delegacja rodzinnej parafii o. Mariana - parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach z ks. prob. Michałem Łukasikiem na czele. We Mszy św.  uczestniczyły także siostry zakonne, a wśród nich współpracujące ze Zmarłym siostry józefitki, nazaretanki i Franciszkanki Rodziny Maryi, parafianie parafii św. Józefa w Toruniu, pracownicy klasztoru redemptorystów, oblaci zgromadzenia, przedstawiciele Rodziny Radia Maryja i przedstawiciele Biur i Kół Radia Maryja w Polsce. Byli obecni przedstawiciele instytucji świeckich, a wśród nich p. dr Jarosław Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz p. prof. Janusz Kawecki – członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Po powitaniu obecnych w kościele rozpoczęła się Msza św. W słowie wprowadzenia ks. bp Andrzej Suski przedstawił osobę o. Mariana Sojki. Słowo Boże wygłosił o. Janusz Sok, przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Po zakończonej Mszy św. głos zabrali kolejno p. Jarosław Szarek, ks. Michał Łukasik i o. Tadeusz Rydzyk - dyrektor Radia Maryja. Następnie wszyscy udali się na cmentarz. Wielu zwróciło uwagę na fakt, że ciało śp. o. Mariana Sojki wzięli na swoje ramiona czterej redemptoryści - koledzy z jego rocznika studiów seminaryjnych w Tuchowie.

 

O. Marian Sojka urodził się 25 września 1959 roku w Rytwianach. Ukończył szkołę podstawową w Grzybowie, a następnie liceum zawodowe w Staszowie.

O podjęciu życia kapłańskiego myślał od czasu szkoły średniej. Po misjach, jakie w rodzinnej parafii wygłosili redemptoryści, nawiązał kontakt ze Zgromadzeniem, do którego wstąpił  1978 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1980 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 7 lat później (1985).

W pierwszym roku swojego kapłaństwa, gdy pracował w Zamościu, był kapelanem „Solidarności”, za co został odznaczony Krzyżem Oficerskim. Już po roku posługi w Zamościu został skierowany na studia historii Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień licencjata. W Rzymie ukończył także szkołę paleografii, dyplomatyki i archiwistyki przy Tajnym Archiwum Watykańskim (1988). Po powrocie do Polski był archiwistą prowincjalnym (1989–1990), a następnie katechetą w Toruniu (1990–1991). Od 1991 roku przebywał w Krakowie, gdzie był korespondentem Radia Watykańskiego (1993–1997) i Radia Maryja (1993–1999), a także wykładowcą historii Kościoła w WSD Redemptorystów oraz w kilku seminariach duchownych zakonnych w Krakowie (1998–2001). Pełnił urząd przełożonego domu zakonnego w Krakowie (1993–1996) oraz radnego przy Zarządzie Prowincji (1994–1999). Od 2002 roku pełnił funkcję dyrektora biblioteki Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. W 2004 roku uzyskał doktorat z historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 2008 roku był pracownikiem Archiwum Generalnego Zgromadzenia w Rzymie. Od 2010 roku mieszkał w domu w Toruniu, gdzie posługiwał jako współpracownik Radia Maryja, dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Był także dyrektorem instytutu „Pamięć i Tożsamość”, a od 2019 roku także dyrektorem muzeum o św. Janie Pawle II. Zajmował się działalnością Kół i Biur Radia Maryja.

Podczas pobytu w Krakowie ujawniła się jego miłość do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która zaprowadziła go do zaangażowania się w dzieło koronacji Jej krakowskiego wizerunku, a także ikony w Mościskach. Wspominamy go jako dobrego człowieka, bardzo uczynnego, zainteresowanego życiem nie tylko swojej własnej, ale życiem wielu wspólnot redemptorystów, dzięki czemu nie stronił od debat o „naszych sprawach”. Problematyka napisanych przez niego rozpraw naukowych nie była przypadkowa, a była związana z historią redemptorystów polskich. Wspominamy go jako człowieka obdarzonego oryginalną osobowością, co sprawiało, że był osobą powszechnie znaną, a niektóre z jego powiedzeń będą nam towarzyszyły przez długi czas. Był człowiekiem z pełnym oddaniem zaangażowanym w dzieła wyrosłe wokół Radia Maryja, a także serdecznie oddanym pielgrzymom Rodziny Radia Maryja przybywającym do Torunia. Od kilku lat cierpliwie znosił cierpienia, których choroba mu nie szczędziła. Odszedł do wieczności w Toruniu we wtorek 25 maja, miesiącu Matki Bożej, 2021 roku.