Uroczystość św. Józefa i 100-lecie obecności redemptorystów w Toruniu

W piątek, 19 marca 2021 w dzień uroczystości patronalnej św. Józefa jak zwykle o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. w kościele. W tym roku miała ona szczególny charakter dziękczynienia za 100 lat obecności redemptorystów w Toruniu, którzy razem z pokoleniami świeckich gromadzących się przy tej świątyni nadawali kształt temu miejscu. Przed stu laty w marcu 1921 roku abp. Edmund Dalbor wydał zgodę na erygowanie domu zakonnego redemptorystów w podtoruńskich wówczas Stawkach. Już po kilku latach redemptoryści przenieśli się na Bielany, gdzie utworzyli istniejący po dziś dzień dom zakonny. A ponieważ od początku zawierzyli się opiece św. Józefa, czego zewnętrznym znakiem była figura św. Józefa umieszczona na dziedzińcu pierwszego domu zakonnego, a stojąca po dziś dzień na placu przy kościele, dlatego uroczystość jubileuszowa została wpisana w obchody uroczystości ku czci św. Józefa. Uroczystość była transmitowana przez telewizję Trwam.

Mszy św. przewodniczył Pasterz Diecezji Toruńskiej ks. bp Wiesław Śmigiel. Po dojściu procesji do ołtarza przełożony toruńskiej wspólnoty redemptorystów o. Wojciech Zagrodzki przywitał przybyłych gości. Niestety, ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią (dosłownie w tych dniach nastąpił znaczący wzrost liczby dziennych zakażeń) nie mogli przybyć wszyscy, którzy powinni tu być. Przed uroczystością pojawiały się nawet zachęty, by wielu pozostało w domach. Nie mogli nawet przybyć parafianie, którzy zwykle bardzo licznie gromadzili się na Mszy św. w uroczystość ku czci swojego Patrona. Zostali zaproszeni jedynie przedstawiciele, którzy nieśli w sobie wiele osób i całe środowiska. Na uroczystość przybył ks. bp Andrzej Suski, poprzedni ordynariusz Diecezji Toruńskiej, pod przewodem którego redemptoryści toruńscy przeżyli cały okres jego posługi biskupiej w Toruniu. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele redemptorystów pracujących w Polsce z przełożonym Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Januszem Sokiem na czele. Wśród nich nie sposób nie zauważyć przedstawicieli poprzednich proboszczów parafii i przełożonych domu zakonnego w Toruniu, a także redemptorystów, których powołanie dojrzewało w Toruniu w blasku toruńskiego klasztoru czy redemptorystów należących do drugiej toruńskiej wspólnoty z siedzibą przy ul. Starotoruńskiej z przełożonym o. Andrzejem Laskoszem. Przybyli przedstawiciele kapłanów diecezjalnych i zakonnych, posługujących na terenie Diecezji Toruńskiej, a wśród nich księża dziekanie miasta Torunia. Ich obecność potwierdzała dobrą współpracę, jaka rozwijała się od 100 lat. W uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli kapłanów diecezjalnych i zakonnych, których powołanie wyrosło na terenie tutejszej parafii. W świątyni były obecne przedstawicielki sióstr zakonnych, a wśród nich Siostry Józefitki, związane z tym miejscem od 60 lat, które w tym dniu obchodziły swoje święto patronalne.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz świeckich, a zostali zaproszeni: p. Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski; p. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; p. Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia oraz p. Zbigniew Fiderewicz – Wiceprezydent Miasta Torunia; p. Adrian Mól – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia; p. Przemysław Przybylski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele rodziców redemptorystów powołanych z Torunia, a także oblaci zgromadzenia oraz Świeccy Misjonarze Najświętszego Odkupiciela. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli wieloletnich pracowników klasztoru i parafii, bez których to miejsce nie mogłoby funkcjonować. Nie sposób nie dostrzec również przedstawicieli wielu ludzi oddanych Chrystusowi, a związanych z redemptorystami i z tym miejscem, które dla wielu stało się jakby „drugim domem”. W słowie powitania o. Wojciech Zagrodzki dostrzegł również wszystkich, którzy łączyli się w modlitwie z obecnymi w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy dzięki transmisji przez Telewizję Trwam. A na koniec wypowiedział znamienne słowa: „Ufamy, że w duchowej jedności w tym czasie pozostajemy ze wszystkimi redemptorystami pracującymi w przeszłości w Toruniu, zarówno żyjącymi, jak i zmarłymi”. Tak, bardzo chcieliśmy doświadczyć duchowej jedności ze wszystkimi, którzy pracowali w tym miejscu, a odeszli już do wieczności.

Po powitaniu obecnych o. Adam Dudek odczytał list Przełożonego Generalnego Redemptorystów o. Michaela Brehla, nadesłany na tę okoliczność (tekst znajduje się poniżej). Następnie rozpoczęła się Msza św. Oprawę muzyczną przygotował chór parafii św. Józefa w Toruniu „Perpetuo Soccorso” pod dyrekcją s. Nikodemy. Trzeba przyznać, że chór pięknie towarzyszył liturgii, ale również pięknie się prezentował.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na osobę św. Józefa, w którym Jezus mógł rozpoznać czułość Ojca. Nie zapisano na kartach Ewangelii jego słów, ale przemawia przez wieki całym sobą. Józef w milczeniu wypowiada swoje „tak” Bogu, także w chwilach trudnych swojego życia. Kiedy znalazł się w sytuacji, której nie mógł po ludzku zrozumieć, a usłyszał głos Boga, poszedł za słowem Boga. Józef umiał iść za słowem Boga. Papież Franciszek zaprosił nas, abyśmy dzisiaj rozpoczęli Rok Rodziny. Bo Józef pokazuje, że miłość nie jest uczuciem, ale jest przyjęciem odpowiedzialności. Józef potrafił iść do przodu w trudnych momentach. Pewnie z tego powodu papież ogłosił św. Józefa patronem na trudne czasy. Ksiądz Biskup nawiązał do kapłanów uwięzionych w obozie w Dachau w czasie II wojny światowej, którzy swoje losy zawierzyli św. Józefowi. Potem z wdzięcznością ci, którzy ocaleli, gromadzili się w kaliskim sanktuarium. Podobnie kolejni papieże wskazywali na zawierzenie św. Józefowi w czasach trudnych, w czasach kryzysów, jak choćby w czasach współczesnego kryzysu ojcostwa. Może również dlatego papież Franciszek wskazał na św. Józefa, ogłaszając Rok św. Józefa. Osoba św. Józefa wpisuje się również w historię redemptorystów. Zawierzyli rozpoczynające się w 1921 roku dzieło św. Józefowi. Następnie Ksiądz Biskup przypomniał najważniejsze wydarzenia z rozwoju dzieła redemptorystów w Toruniu, dostrzegając m.in. niższe seminarium duchowne u początku, następnie troskę o kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, misje i rekolekcje parafialne, przypominając przy okazji dzieło Misji Ewangelizacyjnych w Diecezji Toruńskiej, duszpasterstwo parafialne i duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo w dwóch sanktuariach, otwartość na przyjęcie ruchów i wspólnot kościelnych, oddziaływanie społeczne w latach Solidarności, czy wreszcie Radio Maryja i dzieła przy nim wyrosłe. Zauważył, że wiele dobra mogło się dokonać dzięki łączeniu tego co „tradycyjne” z tym co „nowoczesne”, jak również dzięki dobrej współpracy redemptorystów ze świeckimi. Dostrzegł, że te dzieła wyrastały dzięki życiu według logiki św. Józefa – logiki daru z siebie. Niech ta logika towarzyszy wszystkim rodzinom. Ksiądz Biskup zakończył wezwaniem do nawrócenia – domyślamy się: nawrócenia do logiki daru z siebie.

Kiedy Msza św. dobiegała końca po Komunii św. i uroczystym śpiewie Te Deum, głos zabrał przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Janusz Sok. Oprócz podziękowań zwrócił uwagę na zawsze obecną w tym miejscu wspólnotę wiary, miłości, modlitwy, cierpienia i misji podejmowaną przez redemptorystów razem ze świeckimi. Podkreślił, że to jest wielkie bogactwo tego miejsca. Następnie wprowadził do modlitwy ponowienia zawierzenia św. Józefowi dzieła redemptorystów po 100 latach. Modlitwie przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel, a wzięli w niej udział o. Janusz Sok i o. Wojciech Zagrodzki razem ze wszystkimi zgromadzonymi (tekst modlitwy zawierzenia poniżej).

Następnie Ksiądz Biskup dokonał błogosławieństwa pamiątkowej tablicy, która została umieszczona w kościele z inicjatywy grupy parafian jako znak jedności w misji redemptorystów i świeckich. Jej sens został zawarty w tekście modlitwy błogosławieństwa (tekst modlitwy błogosławieństwa tablicy znajduje się poniżej). Ufamy, że spełnią się słowa modlitwy, którą wypowiedział Ksiądz Biskup: „Spraw, prosimy, aby wszyscy, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, którym bliski jest charyzmat św. Alfonsa, nadal współdziałali w misji głoszenia obfitego Odkupienia”. Przy okazji dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację tej inicjatywy, a wśród nich p. Teresie i Bogdanowi Gajtkowskim.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. nastąpiły przemówienia zaproszonych Gości. Najpierw odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda Kujawsko-Pomorski p. Mikołaj Bogdanowicz wręczył Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości trzem redemptorystom: o. Stanisławowi Kuczkowi, o. Janowi Skórce i o. Zbigniewowi Kotlińskiemu w uznaniu ich wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. Kilka chwil później cała wspólnota redemptorystów w Toruniu otrzymała Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki. W bardzo osobistym przemówieniu docenił rolę oddziaływania redemptorystów w życiu społeczności województwa. Na zakończenie wręczył dla domu zakonnego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w Toruniu okolicznościowy medal nr 13 wykonany z okazji 100. Rocznicy Powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Torunia p. Michał Zaleski, który zwrócił uwagę na „rozległe projekty formacyjne i charytatywne wśród mieszkańców”, jak również na rolę redemptorystów w „integrowaniu torunian wokół podejmowanych wyzwań duszpasterskich”. Podziękował pokoleniom torunian, którzy na Bielanach skupiali się, aby „zaspokoić własny głód wiary chrześcijańskiej, a jednocześnie spajać relacje sąsiedzkie”. Pan Prezydent zwykle przyjeżdża z darem i tak było również tym razem. Przekazał dla sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy komplet lekcjonarzy mszalnych.

Jako ostatni głos zabrali przedstawiciele parafian w osobach Państwa Haliny i Janusza Mazurków. Przybyli jak zwykle ze słowem potwierdzającym serdeczną bliskość i głębokie więzy wiary i wspólnoty misyjnego zaangażowania między redemptorystami tak w historii, jak i współcześnie. Dzięki zaangażowaniu wielu wspólnot parafii ufundowali dla sanktuarium nowy mszał, a ponadto przekazali środki na odnowę naczyń liturgicznych.

Cała liturgia przebiegała w wielkim pokoju dzięki dyskretnej posłudze o. Pawła Orła, który jako ceremoniarz czuwał nad przebiegiem celebracji. Dołączone zdjęcia pochodzą ze zbiorów KPUW w Bydgoszczy oraz p. Władysława Kościucha.

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PAMIĄTKOWEJ TABLICY

Wszechmogący wieczny Boże. Ty sprawiasz, że Twoi słudzy żyją we wspólnocie Kościoła, ubogacając go różnorodnością powołań, które Duch Święty wyznacza poszczególnym osobom i rodzinom zakonnym. Prosimy Ciebie, Ojcze, pobłogosław tę tablicę + , którą umieszczamy w tej świątyni na Twoją chwałę wdzięczni za 100 lat obecności redemptorystów w Toruniu. Spraw, prosimy, aby wszyscy, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy, którym bliski jest charyzmat św. Alfonsa, nadal współdziałali w misji głoszenia obfitego Odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Do pobrania:

Teksty modlitw

List Generała

Nagranie Mszy św.