KATECHUMENAT DOROSŁYCH 2023/2024

przygotowanie dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

 

Informujemy, że wraz z adwentem rozpoczyna się w naszej parafii kolejny cykl spotkań przygotowujących osoby dorosłe do sakramentów chrztu, bierzmowania i Pierwszej Komunii Świętej w ramach Katechumenatu Dorosłych Diecezji Toruńskiej.

  • Pierwsze ze spotkań odbędzie się w poniedziałek, 4 grudnia 2023 r. w sali bł Kacpra (wejście E) o godz. 19.00.
  • Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane w sekretariacie parafii: tel. 56 662 30 32; e-mail: parafia.sw.jozefa@gmail.com.

Katechumenat jest propozycją dla osób dorosłych, w których zrodziło się pragnienie przyjęcia sakramentu chrztu świętego lub które chciałyby przystąpić do sakramentu bierzmowania i/lub Pierwszej Komunii Świętej, gdyż z różnych powodów nie przyjęły tych sakramentów na wcześniejszych etapach swojej formacji religijnej. Kolejne spotkania prowadzone są przez duszpasterza wraz z zespołem ewangelizatorów świeckich. Cykl przygotowań w ramach katechumenatu dorosłych kończy się wraz ze świętami wielkanocnymi. Udział w katechumenacie dorosłych jest bezpłatny.