Rok Wdzięczności za kanonizację św. Zygmunta Gorazdowskiego 23.10.2014